ni


ni
1. Ni to, ni sio (owo) «wyrażenie, za pomocą którego osoba mówiąca wyraża swoją negatywną ocenę kogoś lub czegoś»: – Kiepski program. – Tak, takie ni to, ni sio. Dużo pretensji do czegoś nadzwyczajnego, w sumie niewypał. E. Nowacka, Może.
2. Ni z tego, ni z owego «nagle, niespodziewanie»: Pamiętam, że Kinga miała na sobie blezerek na suwak i ni z tego, ni z owego, bawiąc się tym suwakiem, oświadczyła, że poczuła, że spędzi ze mną całe życie (...). Viva 22/2000.

Słownik frazeologiczny . 2013.